+31 (0) 622 476 249 richmonde@knowme.nu
Selecteer een pagina

Privacy verklaring 

In deze algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten vastgelegd van KnowMe en onze klanten. Als je deelneemt aan één van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. We zoeken dan samen naar een oplossing.

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder de woorden:

  • KnowMe: handelsmerk van R.E.I. Vos de Wael, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52391167, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met KnowMe.
  • Programma: alle vormen van informatie-overdracht van KnowMe aan de klant, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen KnowMe en haar klanten.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot de website en het verzenden van relevante informatie.

KnowMe streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website, producten en diensten van KnowMe. U dient zich ervan bewust te zijn dat KnowMe niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.

Welke gegevens slaan wij op?

Als u een dienst of product afneemt bij KnowMe, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel).

Doet u bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij uw bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geeft u ons een incassomachtiging, dan bewaren we bij uw gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en Banknaam.

Bewaartermijn gegevens

De door KnowMe.com verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u klant bij ons bent en niet aangeeft dat u de bestelling wilt annuleren of u zich uit wilt schrijven als klant. U heeft namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door u afgenomen producten, waardoor uw gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via richmonde@knowme.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

 

Aanbod

KnowMe biedt producten en diensten aan via website, webinars en andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant akkoord gaat met een aanbieding of offerte en als de klant de overeengekomen vergoeding heeft betaald.

KnowMe neemt voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag KnowMe de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geeft KnowMe dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

 

Programma’s

De klant kan tegen betaling een (online) programma volgen bij KnowMe. Toegang tot het programma is strikt persoonlijk. Een klant mag de inloggegevens en de materialen uit het programma dus niet delen met anderen. Ook live sessies zijn alleen voor de klant persoonlijk toegankelijk. De klant kan pas na betaling deelnemen aan een programma.

De klant moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. KnowMe is niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat een klant niet de juiste apparatuur of internetverbinding heeft.

Het programma kan gevolgd worden op de momenten die een klant zelf kiest. Als een klant 1-op-1 begeleiding is overeengekomen, spreken klant en KnowMe samen de data af voor de begeleiding.

 

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. KnowMe stuurt de factuur per e-mailt naar de klant.

 

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvangt de klant de investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om de deelname te annuleren en daarbij de investering terug te ontvangen. De klant komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Procedure van annuleren

Indien een klant gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Richmonde Vos de Wael kenbaar te maken via richmonde@knowme.com. Je ontvangt hierop een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training niet meer worden verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij richmonde@knowme.com

 

Aansprakelijkheid

KnowMe is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je huidige of toekomstige werk, gederfde inkomsten of winst, inkomensverlies op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door KnowMe en het aangeboden programma.

Een klant heeft de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. KnowMe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe een klant de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor de klant.

KnowMe is alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 

Cookies

Deze website van knowme.com plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem raadplegen. Knowme.com verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop via onze website. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Tot slot

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Statement van KnowMe, dan kunt u ons altijd contact met ons opnemen. Is deze verklaring niet duidelijk, laat het dan alsjeblieft weten door te mailen naar richmonde@knowme.com

Contactgegevens: www.knowme.com | richmonde@knowme.com | Richmonde Vos de Wael
Bedrijfsgegevens: KnowMe | Van Wassenaerlaan 16 | 3742 AH Baarn
KvK 52391167 – BTW NL001861573B47

Pin It on Pinterest